خرید سرویس ممبر ایرانی واقعی ارزان قیمت تلگرام - کیفیت متوسط

قیمت : 52,000 تومان/ به ازای هر 1000 عدد

ممبر ارزان ایرانی - واقعی 

ممبر ها به صورت هیدن هستند 

احتمال ویو تا 10 درصد 

احتمال ریزش کم - احتمال ریزش پس از مدتی متوسط 

حداقل سفارش 500
حداکثر سفارش 200000
میانگین زمان ارسال سفارش از 10 دقیقه تا 5 ساعت
سرعت ارسال سفارش روزانه 5 هزار
کیفیت واقعی - کیفیت متوسط